Vilken lön får en hyrläkare?

19 mars, 2022 Av av webmaster

Vilken lön en hyrläkare får beror på flera faktorer. Generellt ges däremot betydligt högre lön än vid en anställning. Detta utifrån att läkaren behöver vara beredd att hoppa in på kort varsel och ibland även genomföra uppdrag på orter en bit från hemorten.

Vad är hyrläkare?

Hyrläkare är läkare som arbetar åt ett bemanningsföretag som bemannar allt från hälsocentraler till privata vårdinrättningar vid behov av extrapersonal. Det kan exempelvis vara en hälsocentral som är i en anställningsprocess och behöver täcka upp behovet av läkare under denna period. Ett annat tillfälle är att ett sjukhus har väldigt många anställda sjukskrivna och därmed behöver stöd under ett par dagar upp till någon vecka. Ett bemanningsföretag kan därmed lite förenklas liknas med en vikariepool där de anställda snabbt kan hoppa in och jobba på olika arbetsplatser.

Vilken lön har hyrläkare?

Det finns flera faktorer som påverkar vilken lön som det går att räkna med.

  • Kompetens
    Det som primärt avgör nivå är kompetens. En läkare som har specialkompetens kommer att få mer än en allmänläkare. Detta alltså på samma sätt som lönenivåerna skiljer sig som anställd beroende på kompetens.
  • Var uppdrag kan tas
    Delvis påverkas även nivån av var personen kan tänka sig ta uppdrag. Generellt ges högre nivå i Norge än i Sverige men det kan även skilja mellan olika städer i Sverige. Detta framförallt beroende på hur stor brist det är på personal.
  • År i yrket
    Även år i yrket påverkar vilken lön som kan erbjudas. Detta framförallt beroende på att erfarenhet av yrket är en del av en persons kompetens.

Alltid högre än anställd

De som arbetar åt ett bemanningsföretag får alltid högre lön än de som är anställda. Detta just utifrån den flexibilitet som krävs. Exakt hur mycket en läkare skulle tjäna som hyrläkare är däremot svårt att ange då det kan skilje mellan de olika bemanningsföretagen. För ett exakt svar behöver ett par bemanningsföretag kontaktas varpå de kan se på läkarens erfarenhet och kompetens och ange vad andra läkare med liknande förutsättningar fått.

AT, ST Specialist

Lönen är tydligt kopplad till hur långt personen kommit i sin utbildning. Enligt statistik från SCB är genomsnittet ungefär 43 000 – 44 000 kronor men det skiljer sig rejält. En specialistläkare inom privat sektor hade i genomsnitt 53 000 kr per månad.