Vilka ska anlitas för stambyte?

27 april, 2022 Av av webmaster

Stambyte är en mycket kostsam och omfattande renovering, ofta den största renovering som sker i en fastighets historia. Därmed är det extra viktigt att välja rätt entreprenör för uppdraget. För fastighetsägare som söker entreprenörer som rör stambyte i Stockholm ges här en checklista att tänka på:

Hur stor erfarenhet har företaget?

Generellt skapas större förtroende för ett företag som varit verksam i sin bransch i 40 år mot ett mindre nystartat. Det behöver inte skilja i kvalité men tryggheten i den långa erfarenheten väger tungt. I Stockholm finns ett par företag med riktigt lång erfarenhet och just tiden på marknaden är något de lyfter fram på sina hemsidor.

Se referenser på stambyte inom Stockholm

De flesta fastighetsägare genomför bara stambyte en gång i livet. Det innebär att de inte har någon tidigare erfarenhet eller kontakt med entreprenörer sedan tidigare uppdrag. Därmed väger referenserna ännu tyngre. De kan hittas via:

  • Via hemsidan
    Det är vanligt att företagen presenterar uppdrag de utfört i Stockholm på sin hemsida. Detta med en kort kommentar från kunden. Det visar lite kort vilka kunder de vänder sig till och hur de uppfattat arbetet. Samtidigt skulle knappast ett företag publicera dåliga referenser på sin hemsida…
  • Via referenssidor
    Referenssidor, eller recensionssidor som de även kallas, samlar recensioner från kunder till 1000-tals företag i Sverige. Exempel är Trustpilot och Reco. En nackdel är däremot att recensionerna är korta och framförallt är det E-butiker och mindre tjänsteföretag som hittas på dessa portaler.
  • Via intressegrupper
    Företag, organisationer och föreningar är ofta med i intressenätverk. Det kan exempelvis vara flera styrelser i bostadsrättsföreningar i Stockholm som träffas för att byta erfarenheter eller fastighetsägare som är med i nationella organisationer. Via dessa går det ofta att få tydliga referenser kring vilka företag som tidigare anlitats för stambyte

Finansiellt stabil

Ännu en punkt att kontrollera är om företaget är finansiellt stabilt. Att anlita ett företag för stambyte varpå de får finansiella bekymmer, eller till och med går i konkurs, kan både försena och göra renoveringen dyrare. Flera företag vet även om att kunderna kontrollerar detta och kan exempelvis påvisa att de har AAA i kreditvärdighet.

En annan väg är att gå till allabolag.se och söka upp företaget. Eftersom aktiebolag måste lämna in årsbokslut till Skatteverket är alla dessa siffror offentliga. Därmed går det att se resultat för företaget senaste åren och annan information som kan påvisa god ekonomisk stabilitet.