Så städades det i Sverige 2013

16 april, 2014 Av av webmaster

Svensken städar i genomsnitt knappt 14 timmar per vecka. Bara 6,6 procent av svenskarna har städhjälp hemma. De som anlitar städhjälp har stort förtroende för städföretagen och för personalen som utför den.

All detta information är hämtad från en undersökning som gjordes 2013.

Det är sajten snabbasvar.se som frågat drygt 1 000 svenskar om deras städvanor (undersökningen gjordes i april 2013). Undersökningen fokuserar på städning i bostaden och inte på kontorsstädning eller liknande.

Och det visade sig alltså bland annat att svenskarna lägger en hel del tid på städning, men att ytterst få anlitar städhjälp.

Så mycket städar svensken

Enligt undersökningen lägger svensken i genomsnitt 13,8 timmar i veckan på städning, vilket alltså skulle innebära drygt 700 timmar per år. Det blir totalt cirka 30 dygn – i princip en hel månad – som läggs på städning varje år.
Det finns dessutom – föga förvånande – skillnader beroende på hur hushållet ser ut. Siffran är högre för barnfamiljer, 15,6 timmar i veckan och lägre för hushåll utan barn, 13 timmar i veckan.

Man har även tittat på hur mycket tid som läggs på olika städmoment. För barnfamiljer är ”röja undan” den största posten, 4,7 timmar (jämfört med 3,5 för hushåll utan barn), medan det i hushåll utan barn läggs mest tid på diskning, 3,8 timmar (4,4 timmar i barnfamiljer).

Andra tunga poster är dammsugning  – 2,7 timmar i veckan med barn, 2,3 timmar i veckan utan barn – och dammning – 2 timmar i veckan med barn, 1,9 timmar i veckan utan barn.

Få anlitar städhjälp
Trots att städningen tar en hel del tid – och trots att det så kallade RUT-avdraget finns tillgängligt – är det relativt få svenskar som anlitar städhjälp, bara 6,6 procent enligt undersökningen.

Det finns flera skäl till att man inte valt att göra det:

• Inget behov av städhjälp – 27,9 procent
Detta handlar ofta om singelhushåll eller små bostäder.
• Avstår av ekonomiska skäl – 28, 2 procent
Antingen att man inte har råd eller att man tycker att tjänsten är för dyr.
• Städar själva – 18,4 procent
Många här uppgav att det har tid att städa eller tycker om att städa.
• Avstår av integritetsskäl – 6 procent
Inte bekväma med att okända personer i hemmet.

Flera olika skäl att anlita städhjälp

Bland de 6,6 procent av svenskarna som hyr in städhjälp fanns det tre dominerande anledningar till att göra det: bekvämlighet, tidsskäl, ålder/sjukdom.

Man tittade i undersökningen även på hur de som anlitar städhjälp förhåller sig till personerna som utför den.

Något som är anmärkningsvärt är hur många som själva gör i ordning sin bostad innan städhjälpen kommer. Hela 90 procent gör någon typ av förberedelse – det kan handla om att röja undan saker, diskning eller att lämna saker till återvinning.

Däremot är det väldigt få som gömmer undan värdesaker innan städpersonalen kommer. Endast fem procent av de som anlitar städhjälp gör det. Det visar alltså på att tilliten till städföretagen och dess personal är mycket hög.