Så hittar du rätt surftips

27 oktober, 2021 Av av webmaster

Svårt att hitta rätt på internet? Med miljoner av hemsidor, av blandad kvalité, är det inte alltid lätt att hitta de sidor som ger den information som eftersöks. Det är då som så kallade surftips behövs. Surftips som kan hittas via exempelvis onlinelistan.com och klassiska ”branschlistor”.

Förr – Surftips via exempelvis onlinelistan.com

Ibland förklaras de första åren med internet i Sverige som ”vilda western”. Det var inte alls lika reglerat i lagar och regler som idag samtidigt som användarvänligheten var på betydligt lägre nivåer. Ett exempel på problem som snabbt uppstod var att användarna inte hittade ”vettiga webbplatser”.

En motreaktion blev att sidor granskades, samlades och presenterades på stora länkkataloger. En av de största var den som drevs av SUNET. Den sidan är idag onlinelistan.com och ägs av ett av Sveriges största SEO-bolag.

  • Onlinelistan.com kan ses som ett klassiskt exempel på hur dessa ”länkkataloger” var uppbyggda. Varje webbplats som är listad presenteras utifrån:
    En kort beskrivning på ett par meningar
  • Länk till webbplatsen
  • Kategorisering

Idag – Surftips via branschsidor

Idag är det inte lika vanligt med så stora och breda länksidor som onlinelistan.com. En orsak kan vara att Google används på ett helt annat sätt samtidigt som utbudet av webbplatser har blivit så extremt mycket större.

De som söker efter surftips idag kan istället vända sig till större aktörer inom en bransch eller inriktning. Ett exempel är att de flesta kommuner har listor med länkar på deras hemsidor. Dessa är då helt och hållet inriktade mot kommunens invånare, företag och andra aktörer som gynnas av denna information.
En stor pensionärsförening har liknande upplägg. De vill, på flera olika sätt, gynna sina medlemmar. Detta med artiklar, information, forum och länkar till intressanta webbplatser.

Utvecklingen har därmed gått från allmänna, och breda, sidor med surftips (likt dagens onlinelistan.com) till mer specifika och inriktade.

Äldre länklistor fyller fortfarande en funktion

Även om det var vanligare förr med de stora länklistorna så finns det idag ett par kvar. Orsaken är däremot snarare utifrån ett marknadsföringsperspektiv än att vara guidande för besökarna på internet. Många väljer att registrera sina webbplatser på dessa portaler eftersom dessa har lång historia och mängder av länkar som pekar mot portalen. Detta i sin tur ger länkportalen en stark ”länkstyrka”. Med det menas att de som får en länk från exempelvis onlinelistan.com eventuellt kan ranka bättre på Google.