Praktiska frågor om stambyte i Stockholm

29 juli, 2021 Av av webmaster

Stambytesgruppen är ett av de större företagen som framförallt utför stambyte i Stockholm. Företaget har en större FAQ på sin hemsida. Det är alltså de vanligaste frågorna som företaget får kring stambyte och vad detta innebär för de boende. Dessa hittas under flera olika kategorier där ”Praktiska frågor” är en av kategorierna. Där hittas följande frågor.

Går det att bo kvar under stambyte?

Ja, med dagens teknik utförs stambyte så att de som bor i lägenheterna kan bo kvar. De som däremot har vänner i Stockholm brukar generellt flytta hem till dem under renoveringstiden. Detta utifrån att varken toalett eller dusch fungerar under denna period. Dessutom kommer och går hantverkare mellan 7 – 16 varje dag. I början kommer även en hög bullernivå uppstå.

Hur fungerar det med dusch och toalett?

Provisoriska lösningar byggs upp så att alla som bor kvar ändå kan nå toalett och dusch.

Kan husdjur bo kvar?

Vid ett stambyte behöver hantverkarna ha fri tillgång till lägenheten under arbetstiden. Dessutom kommer hög bullernivå uppstå vid rivning. Men om husdjuren klarar denna bullernivå och är i andra rum kan de bo kvar.

Vad kostar i genomsnitt ett stambyte inom Stockholm?

Företaget anger att ett genomsnittlig pris är 250 000 kr och 300 000 kr per lägenhet. Det finns däremot fastighetsägare i Stockholm som behövt betala mer än detta. Vad priset hamnar på beror på flera faktorer. Exempelvis är det mer kostnadseffektivt om ett större antal lägenheter ska renoveras på samma gång.

Begära offert – Vad ska man tänka på?

Stambytesgruppen rekommenderar alla att begära offert innan ett avtal skrivs. Priset är självklart viktigt att jämföra men företaget lyfter även upp andra punkter som kunden bör titta på när företag ska väljas för denna tjänst.

  • Totalentreprenad
    De alla flesta företag i Stockholm, som utför stambyte, gör detta med totalentreprenad. I korthet innebär det att företaget tar ansvar för kundkontakt, planering och genomförande – oavsett hur många olika arbetsmoment eller hantverksgrupper som behövs. Att välja företag med totalentreprenad är alltså en stark rekommendation.
  • Hög kvalité – Branschanslutna
    Det kan vara svårt att veta vilket företag som erbjuder ”hög kvalité” men det kan kontrolleras via referenser och om de är branschanslutna. Exempelvis kan de vara anslutna till Behörig våtrum, SBSC, Säker vatten och Byggkeramikrådet.