Myter om vaccination

27 januari, 2020 Av av webmaster

Vaccination är något om räddad livet på många, många människor. Samtidigt har det, kanske ännu mer de senaste åren, börjat bildas en opinion mot vaccination i allmänhet. Och visst finns det nackdelar och risker med att vaccinera sig – men de allra flesta är överens om att fördelarna med råge överväger nackdelarna. Motståndare i absoluta tal kanske återfinns flest i större städer i landet, som Stockholm och Malmö (och då i synnerhet Stockholm), men fortfarande är det en mycket liten opinion. När man bildar sig en uppfattning i frågan kan det vara bra att hålla koll på vad som är myt – och vad som är fakta.

Här finns möjlighet att boka vaccination i Stockholm.

Myt nr 1: Vaccination är nästan verkningslöst

Vaccin har visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg i kampen mot sjukdomar hos barn. Innan vaccinet, så led en stor andel av barn under fem år av sjukdomar så som mässling, röda hund och påssjukan. Slutar man vaccinera mot dessa sjukdomar, så kommer de sannolikt att komma tillbaka. Risken för att insjukna i dem hålls således nere genom vaccination. Idag anses till exempel mässling och röda hund vara helt eliminerat i Sverige.

Myt nr 2: Vaccin är farligt

Som nämnt i inledningen kan det finnas risker med att vaccinera sig. Ett exempel på det är att barn, i mycket sällsynta fall, kan visa allergiska reaktioner. Det är inte vaccinet i sig som då ger dem allergier, eller gör dem sjuka, men det tyder på att det finns en känslighet mot något i vaccinet, och att en speciell blandning kan behöva utformas just för dem. Ett annat alternativ är att undvika just det vaccinet framöver.

Men, sanningen är att vaccination är mycket säkert för nästan alla. Det är förenat med mycket få biverkningar. Det har hävdats att det har orsakat autism – men det har konstaterats inte stämma.

Myt nr 3: Immunförsvar på naturligt vis är bättre

En del menar att kroppens eget immunförsvar, utan yttre påverkan, är bättre på att hantera sjukdomar av olika slag. Det bör understrykas att en vaccination alltså gör att den som är vaccinerad inte löper någon risk att lida av de symptom som sjukdomen orsakar. Det här har visat sig ha starka fördelar – inte minst i mer tätbefolkade städer som Stockholm, där sjukdomar har spridits snabbare.