LEIkod – Vad gäller på den svenska marknaden?

27 februari, 2019 Av av webmaster

LEIkod - Vad gäller på den svenska marknaden?

I Januari 2018 blev det obligatoriskt för svenska företag som handlar med derivat att inneha en så kallad LEIkod. Detta är ett sätt för ansvariga myndigheter att få en större inblick i vilka transaktioner som görs med en viss typ av värdepapper. I Sverige är det Finansinspektionen som måste få in all information gällande detta. Alla som har ett aktiebolag i Sverige behöver nu en LEIkod för att få handla med en viss typ av värdepapper, utöver den information som banker ger om om all handel med värdepapper som aktier och fonder. Syftet med den ytterligare kontrollen över värdepappersaffärer är för att snabbare kunna lokalisera ett eventuellt missburk av marknaden, bidra till en rättvisare handel och helt enkelt se vart pengarna går.

LEI identifierar vilka personer som handlar med vad

När ett företag ansöker om en LEI så måste all information om vilka personer det är som står för företagen inkluderas. Det kan vara både privatpersoner och juridiska personer för företaget. Alla transaktioner ska dokumenteras och det ska även gå att se exakt vem som har gjort vilka transaktioner och när. Privatpersoner kanske inte behöver skaffa en LEIkod så länge alla juridiska personer har en. Det är heller inte alla aktiebolag i Sverige som kommer att behöva en kod, så länge ingen handel av exempelvis aktier pågår så behövs det inte. För de företag som inte handlar med aktier men innehar värdepapper kan behöva en LEIkod eftersom transaktioner kan behöva ske i framtiden.

Olika regler enligt Finansinpektionen

Finansinspektionen menar att juridiska personer behöver en LEI, men de som innehar enskilda firmor som inte handlar med just derivat inte behöver det. Andra värdepapper är alltså okej, bara inte derivat. Ifall en juridisk person har sina värdepapper på en kapitalförsäkring, exempelvis hos Nordnet eller Avanza behövs heller inte någon LEI-kod eftersom det då rent tekniskt är försäkringsbolaget som äger värdepapperna. Det är heller ingen skillnad i regler beroende på vilken kapitalförsäkring det gäller.

Skaffa LEI-kod

Att skaffa en LEIkod kan man oftast göra via sin bank eller en sida på internet. Det viktiga är inte vart LEIkoden kommer ifrån utan att man har den och att den är genererad med korrekta uppgifter, du kan få reda på mer information här.