Lagar och regler för kameraövervakning

1 maj, 2019 Av av webmaster

Lagar och regler för kameraövervakning

Det blir allt mer vanligt att privatpersoner sätter upp övervakningssystem i huset eller i garaget för att minsta inbrottsrisken. Övervakningssystemen har utvecklats så pass att man till och med kan kommunicera med den som vistas framför kameran, och många kamerasystem går att sammankoppla med hemlarm. Det finns dock lagar och regler som kan vara bra att hålla koll på för den som planerar att sätta upp ett övervakningssystem i det egna hemmet.

Kameraövervakningslagen för privat bostad

När det kommer till kameraövervakning för privat bruk finns inte lika många regler som på offentliga platser eller arbetsplatser. Vill man sätta upp övervakningskameror kan man göra det nästan hur man vill, det man måste ta hänsyn till är att endast den egna egendomen får synas i bild. För den som har en kamera i trädgården eller på garageuppfarten är det av största vikt att gatan utanför inte syns i bild, eller andra delar där allmänheten kan tänkas vistas. Man får heller aldrig sprida materialet från sina övervakningskameror på internet, oavsett om filmerna och bilderna kommer inifrån bostaden eller från utsidan.

Övervakning på allmän plats

Vill man ha övervakning på gatan utanför sitt hus krävs en ansökan och ett tillstånd från Länsstyrelsen. Det är bara i särskilda fall denna typ av övervakning beviljas, till exempel för att förebygga brott eller olyckor.

På arbetsplatsen

För en arbetsplats där bara anställa har tillträde krävs inget tillstånd för att övervakning men däremot finns det en del regler att förhålla sig till. För det första så måste man ha ett syfte med övervakningen, till exempel om det förekommer många stölder i en butik så kan det vara okej att sätta upp kameror. Detsamma gäller för att kameraövervaka personal och anställda, det får inte ske utan skäl utan kan då klassas som ett brott, speciellt om man har för avsikt att bevaka en enskild person.

För olika platser finns alltså olika regler att förhålla sig till när det kommer till kameraövervakning. De flesta som väljer att installera övervakningskameror gör det för att minska inbrottsrisken och för att öka känslan av trygghet vilket är helt okej så länge inte områden runt omkring bostaden drabbas. Vill man sätta upp kameror på sin arbetsplats behöver man vara mer försiktig och ta hänsyn till de regler som finns för att i första hand in integritetskränka någon som vistas där.