Assistansbolag verksamma i Bohuslän

19 juni, 2019 Av av webmaster

Det finns ett antal assistansbolag i Bohuslän som förser sina brukare med personlig assistans. Flertalet av dessa är verksamma över hela landet, medan andra i huvudsak fokuserar just på Bohuslän. Men hur går det egentligen för bolagen? Vi har tittat på bland annat deras omsättning och vinstmarginal.

Bolag nummer ett

Det första bolaget i Bohuslän vi tittar på är stora och är verksamma över hela landet. Omsättningen och vinsten har legat väldigt stabilt sedan 2013. Omsättningen har legat mellan 2,2 och 2,7 miljarder, medan vinsten har legat på ungefär mellan 150 och 200 miljoner. Bolaget har sitt säte i Örebro men marknadsför sig som verksamma i Bohuslän och i andra delar av landet. Vinstmarginalen har legat kring ungefär 5 – 6 procent de senaste fem åren. Idag har man över 5 000 anställda och en nettoomsättning per anställd på strax över 500 000. I många andra bolag ser man en högre nettoomsättning per anställd – en förklaring skulle möjligen kunna vara att det är relativt vanligt att arbeta deltid inom personlig assistans.

Bolag nummer två

Bolag nummer två har sin bas vid Västkusten och har liknande omsättning som det första bolaget – dock inte lika stabil. År 2010 omsatte man 1,7 miljarder, medan år 2014 omsatte nästan 3 miljarder kronor. Senaste året omsatte man ungefär 2,7 miljarder kronor. Det är alltså ett antal hundra miljoner kronor som skiljer sig. Även vinsten har varierat en hel del. År 2014 gjorde man en vinst på nästan 200 miljoner kronor, medan man år 2017 gjorde en vinst på strax över 50 miljoner kronor. Vinstmarginalen år 2016 var på 2,67 procent, alltså ungefär hälften av vad det första bolaget kunde visa upp. Man har ungefär 4 200 anställda och en nettoomsättning på 660 000 kronor per anställd. Antalet anställda är lägre, men nettoomsättningen högre, när man jämför med det första bolaget.

Klagomål på höga vinstmarginaler

Sedan det blev tillåtet att starta privata bolag för personlig assistans, så har det dykt upp många aktörer på marknaden. Det har framförts klagomål om att vinstmarginalerna är mycket höga hos en del aktörer. Hos ett antal stora företag (dock inte nödvändigtvis i Bohuslän) som jobbar inom personlig assistans, så har man haft vinstmarginaler så höga som 15 %.